Kursy IANTD

Opis kursu wkrótce

OPEN WATER NITROX DIVER

Opis kursu wkrótce

NITROX DIVER

Opis kursu wkrótce

ADVANCED NITROX DIVER

Cel kursu
Program polega na rozwijaniu umiejętności i wiedzy nurka dotyczącej użycia mieszanin typu EANx w nurkowaniu rekreacyjnym. Dodatkowo rozwija sprawność nurka pod wodą i daje lepsze zrozumienie zasad nurkowania przy użyciu mieszanin wzbogaconych w tlen (o wyższej zawartości tlenu). Program przygotowuje nurka do nurkowań na maksymalną głębokość 42 metry (zalecane max 40% tlenu w fazie dennej), w tym dekompresyjnych z maksymalnym czasem dekompresji przyspieszonej wynoszącym maksymalnie 15 minut na EANx o maksymalnej wartości 1,5 PO2.

Wymagania wstępne

 • -Stopień / licencja na poziomie IANTD EANx Diver oraz Deep Diver lub równoważne stopnie innej organizacji nurkowej (można połączyć kurs EANx Diver, Deep Diver z kursem Advanced EANx Diver),
 • -minimum 30 zalogowanych nurkowań,
 • -ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych,
 • -ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania.

Program szkolenia / standardy kursu

 • -4 sesje teoretyczne zakończone egzaminem pisemnym,
 • -zaliczenie minimum 4-6 nurkowań, o łącznym czasie minimum120-160minut czasu dennego, z których co najmniej 2-3 na głębokość w zakresie 30-42 metry,
 • -wszystkie nurkowania muszą być wykonane w zakresie do 42 metrów z wykorzystaniem mieszanin EANx (max 40% tlenu) w fazie dennej,
 • -przystanki bezpieczeństwa i dekompresyjne muszą być wykonane z wykorzystaniem mieszanin EANx o maksymalnej wartości 1,5 PO2,
 • -czas przystanków dekompresyjnych nie może przekraczać 15minut,
 • -wszystkie wymagane zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą być zaliczone poprawnie.

Materiały szkoleniowe
Podręcznik IANTD Advanced EANx Diver z odpowiednim zeszytem ćwiczeń lub porównywalny zestaw podręczników zatwierdzony pisemnie przez Radę Dyrektorów IANTD.

Wymagania sprzętowe
Standardowy sprzęt nurkowy (zalecana butla z dwoma zaworami i dodatkowa butla pony lub zestaw butlowy, dwa automaty) oraz kompletne butle dekompresyjne zabierane w formie butli pony lub stage ( jeżeli jest to wymagane, butle i automaty muszą być czyste i kompatybilne tlenowo ), boja wypornościowa około 22kg, szpulka / kołowrotek, tabliczka do pisania.

W cenie kursu

 • -Zajęcia praktyczne i teoretyczne,
 • -prezentacje multimedialne,
 • -materiały szkoleniowe, tabele do kursu,
 • -sprzęt nurkowy i specjalistyczny renomowanych firm
 • -małe, maksymalnie 2-4 osobowe grupy szkoleniowe,
 • -zdjęcia podwodne z kursu,
 • -doświadczony instruktor IANTD
 • -opieka instruktora WOPR (ratownictwa wodnego),
 • -zabezpieczenie medyczne (instruktor pierwszej pomocy DAN, zestaw tlenowy)
 • -gazy ( powietrze, EAN ),
 • -kursant, który nie spełnia wymagań szkoleniowych, otrzymuje dodatkowy czas na doskonalenie umiejętności, aż do osiągnięcia zadowalającego poziomu .

Termin i miejsce kursu

 • -Ustalane indywidualnie,
 • -dostosowane do możliwości kursanta
 • -w Polsce i za granicą,
 • -w ciągu całego roku.

OPEN WATER DIVER

Opis kursu wkrótce

ADVANCED OPEN WATER DIVER

Opis kursu wkrótce

DEEP DIVER

Program kursu polega na przygotowaniu odpowiedzialnego nurka, który planuje nurkowania na maksymalną głębokość 39 metrów z użyciem sprężonego powietrza. Uczy procedur, technik, daje wiedzę teoretyczną oraz uczy planowania nurkowań głębokich. Jest pierwszym na świeci programem, dającym dobre przygotowanie od strony procedur i technik do nurkowań na powszechnie przyjętą maksymalną głębokość rekreacyjnych nurkowań powietrznych.
Uprawnia do wykonywania nurowań z wykorzystaniem powietrza w zakresie maksymalnej głębokości do 39 metrów.

Wymagania wstępne

 • Stopień / licencja na poziomie Advanced Open Water Diver / P2 lub równoważny stopień innej organizacji nurkowej,
 • minimum 10 zalogowanych nurkowań,
 • ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców, opiekunów prawnych; 12 lat dla programów stopnia młodzieżowego, również za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.),
 • ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania.

Program szkolenia / standardy kursu

 • Sesje teoretyczne zakończone egzaminem pisemnym,
 • wszystkie wymagane zajęcia teoretyczne muszą być zaliczone,
 • zaliczenie minimum 4 nurkowań, o łącznym czasie minimum100minut czasu dennego, z których co najmniej dwa na głębokość w zakresie 3039 metry,
 • wszystkie nurkowania muszą być wykonane w zakresie do 39 metrów
 • można połączyć kurs EANx Diver z innymi kursami IANTD.

Materiały szkoleniowe
Podręcznik IANTD Deep Diver z odpowiednim zeszytem ćwiczeń lub porównywalny zestaw podręczników zatwierdzony pisemnie przez Radę Dyrektorów IANTD.

Wymagania sprzętowe
Standardowy sprzęt nurkowy, odpowiedni do warunków nurkowania i w dobrym stanie technicznym (zalecana butla z dwoma zaworami i butla pony (min 510 L) lub zestaw dwubutlowy (twinset ), dwa automaty, boja wypornościowa min 22,5 Kg ( 50 lb ), szpulka / kołowrotek, tabliczka).

W cenie kursu

 • Zajęcia praktyczne i teoretyczne,
 • prezentacje multimedialne,
 • materiały szkoleniowe, tabele do kursu,
 • sprzęt nurkowy i specjalistyczny renomowanych firm
 • małe, maksymalnie 24 osobowe grupy szkoleniowe,
 • zdjęcia podwodne z kursu,
 • doświadczony instruktor IANTD
 • opieka instruktora WOPR (ratownictwa wodnego),
 • zabezpieczenie medyczne (instruktor pierwszej pomocy DAN, zestaw tlenowy)
 • gazy ( powietrze, EAN ).
 • kursant, który nie spełnia wymagań szkoleniowych, otrzymuje dodatkowy czas na doskonalenie umiejętności, aż do osiągnięcia zadowalającego poziomu .

Termin i miejsce kursu

 • Ustalane indywidualnie
 • dostosowane do możliwości kursanta
 • w Polsce i za granicą,
 • w ciągu całego roku.

DIVER FIRST AID

Opis kursu wkrótce

WRECK OR CAVERN DIVER

Opis kursu wkrótce

INTRODUCTORY CAVE DIVER

Opis kursu wkrótce

OXYGEN PROVIDER

Opis kursu wkrótce

RESCUE DIVER

Opis kursu wkrótce  

DIVEMASTER

Opis kursu wkrótce

INSTRUCTOR OWD

Opis kursu wkrótce

SPORT & TECHNICAL INSTRUCTOR PROGRAM

Cel kursu
Program przeznaczony jest dla tych, którzy zamierzają nurkować w zakresie głębokości 30m do 51m z wykorzystaniem mieszanin gazowych typu EANx. Dodatkowo rozwija sprawność nurka pod wodą i daje lepsze zrozumienie ograniczeń przy użyciu podczas nurkowania różnych mieszanin oddechowych typu EANx oraz gazów dekompresyjnych do czystego tlenu włącznie.
Program przygotowuje nurka do wykonywania nurkowań na maksymalną głębokość 54 metry.

Wymagania wstępne

 • -Stopień / licencja na poziomie IANTD Advanced EANx Diver
 • -minimum 100 zalogowanych nurkowań, z których przynajmniej 30 głębszych niż 27 metrów lub wystarczające doświadczenie w nurkowaniu technicznym żeby przekonać instruktora, że kandydat ma możliwości i wiedzę wystarczającą do kontynuowania szkolenia na tym poziomie,
 • -ukończone 18 lat,
 • -ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania.

Program szkolenia / standardy kursu

 • -Zajęcia teoretyczne obejmują zakres materiału z zeszytu Ćwiczeń Programu Technicznego IANTD do rozdziału Normoxic Trimix oraz materiał z Technical DIVING Encyklopedia
 • -zaliczenie minimum 4 nurkowania, o łącznym czasie minimum 220 minut czasu dennego, z których co najmniej dwa na głębokość w zakresie 39-51 metry. Dla kursantów potrzebujących dodatkowych nurkowań doszkalających, kolejne dwa nurkowania wykonywane są w zakresie 12-51 metrów. Instruktor może kredytować wcześniejsze nurkowania odpowiadające wymaganiom prowadzonego kursu ale kursant musi wykonać min 3 nurkowania, z których 2 muszą być głębsze niż 30 metrów oraz zrealizować 180 minut run-time?u.
 • -wszystkie nurkowania muszą być wykonane w zakresie do 51 metrów,
 • -ciśnienie parcjalne tlenu nie może przekraczać 1,4 w fazie roboczej-dennej nurkowania oraz nie może przekroczyć 1,61 ata w fazie dekompresji,
 • -przystanki dekompresyjne muszą się odbyć przy użyciu tlenu lub EANx.

Materiały szkoleniowe
-Zeszyt ćwiczeń Programu Technicznego IANTD lub porównywalny podręcznik, zatwierdzony pisemnie przez Radę Dyrektorów IANTD,
-IANTD Technical Diving Encyklopedia lub porównywalny podręcznik, zatwierdzony pisemnie przez Radę Dyrektorów IANTD,

Wymagania sprzętowe
Sprzęt nurkowy, odpowiedni do warunków nurkowania i w dobrym stanie technicznym / konfiguracja techniczna /:

 • -podwójny zestaw wypornościowy ( płyta, uprząż, worek + drugi worek lub suchy skafander ),
 • -zestaw dwubutlowy (twinset )z dwoma automatami z czego jeden na długim wężu (min 1,5 m ),
 • -butla boczna do gazu dekompresyjnego z automatem i manometrem ( stage ) o czystości tlenowej,
 • -dwie boje wypornościowa min 22,5 Kg ( 50 lb ),
 • -kołowrotek / szpulka,
 • -tabliczka na rękę,
 • -zapasowe przyrządy tnące,
 • -abele dekompresyjne IANTD wraz z przyrządami do pomiaru czasu i głębokości,
 • -apasowy komputer nurkowy lub przyrządy do pomiaru czasu i głębokości.

W cenie kursu

 • -Zajęcia praktyczne i teoretyczne,
 • -prezentacje multimedialne,
 • -materiały szkoleniowe, tabele do kursu,
 • -sprzęt nurkowy i specjalistyczny renomowanych firm
 • -małe, maksymalnie 2-4 osobowe grupy szkoleniowe,
 • -zdjęcia podwodne z kursu,
 • -doświadczony instruktor IANTD
 • -opieka instruktora WOPR (ratownictwa wodnego),
 • -zabezpieczenie medyczne (instruktor pierwszej pomocy DAN, zestaw tlenowy),
 • -gazy ( powietrze, EAN ),
 • -kursant, który nie spełnia wymagań szkoleniowych, otrzymuje dodatkowy czas na doskonalenie umiejętności, aż do osiągnięcia zadowalającego poziomu .

Termin i miejsce kursu

 • -Ustalane indywidualnie,
 • -dostosowane do możliwości kursanta
 • -w Polsce i za granicą,
 • -w ciągu całego roku.

 • maj
  PWŚCPSN
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  Pokaż wszystkie »

 • daj nura

  nurkowanie

  ?
  [newsletter_form button_label="Zapisz!"]
  Zapisz się do newslettera by otrzymywać
  najświeższe informacje z diver24.pl
  [newsletter_field name="email" label="Podaj adres -email:"] [newsletter_field name="first_name" label="Twoje imię:"] [/newsletter_form]