Kursy motorowodne

Home > Kursy motorowodne
Historia, związana ze sportem motorowodnym sięga roku 1865, kiedy to powstała pierwsza łódź motorowa z silnikiem spalinowym. Pod koniec XIX wieku na łodziach zaczęto stosować również silniki ?samochodowe? a w 1907 roku pojawia się pierwszy przyczepny silnik zaburtowy. Jacht motorowy to statek o napędzie mechanicznym, przeznaczony do uprawiania sportu i rekreacji. Jacht taki, może być wyposażony w silnik spalinowy, hybrydowy czy elektryczny i poruszać się na wodach śródlądowych lub morskich.
 
Wody śródlądowe to jeziora, zalewy, rzeki uregulowane i nieuregulowane oraz kanały, natomiast akweny treningowe i osłonięte Morza Bałtyckiego, to wody w obrębie portów i wody przybrzeżne, określone w zarządzeniach dyrektorów urzędów morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie.
 

Kursy motorowodneMiłośnicy żeglarstwa motorowodnego, oprócz pasji, wiedzy i umiejętności, muszą posiadać również odpowiednie kwalifikacje uprawniające do prowadzenia jednostek pływających o napędzie mechanicznym (jachtów motorowych ? skuterów wodnych, łodzi pneumatycznych, poduszkowców, holowania narciarza wodnego oraz tzw. statków powietrznych). Uprawnienia takie (międzynarodowe, honorowane w Polsce i poza jej granicami), po odbyciu podstawowego szkolenia motorowodnego na stopień Sternika Motorowodnego lub wyższego na stopień Starszego Sternika Motorowodnego za pośrednictwem C.N.DIVER 24, wydaje PZMW i NW.

Dodatkowo, osoby bardzo aktywne mogą uzyskać Licencję na Holowanie Narciarza Wodnego czy też Licencję na Holowanie Statków Powietrznych. Patenty zdobyte i wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zachowują ważność w zakresie przyznanych tymi przepisami uprawnień. Mogą być one wymienione bez konieczności odbycia szkolenia i zdania egzaminu na patenty określone w rozporządzeniu, płacąc tylko za wydanie patentu.
 

Uwaga

 
Informujemy, że pojawiło się od dawna oczekiwane ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI /z dnia 9 kwietnia 2013 r./ w sprawie uprawiania turystyki wodnej. W związku z tym zmianie ulegnie szczegółowy opis kursów oraz cennik. Zainteresowanych odsyłamy do lektury >>Tutaj<<
 

Patenty

Dotychczas wydane patenty zachowują ważność w zakresie potwierdzanych nimi uprawnień i mogą zostać wymienione, na wniosek posiadacza. Szczegóły >>Tutaj<<

 

[rollover-tabs name=”id” ][rollover-tab name=”tab1″ label=”Sternik”]

 

Sternik Motorowodny 2013

Uprawnienia

 • Prowadzenie jachtów motorowych  po wodach śródlądowych,
 • powadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2  mil morskich (Mm) od brzegu w porze dziennej,
 • osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują przyznane uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

Wymagania

 • Ukończone 14 lat,
 • zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego.

Program Szkolenia

 • Wg wymaganej wiedzy i umiejętności  na poziomie Sternika Motorowodnego.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu i wydanie patentu,
 • fotografia (3,5 x 4,5 cm),
 • zaświadczenie zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów motorowodnych,
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej, jeżeli osoba ubiegająca się o patent nie ukończyła 18 roku życia,
 • ksero legitymacji szkolnej lub studenckiej u osób uczących się do 26 roku życia (uprawniające do zniżki),
 • zaświadczenie zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów motorowodnych.

W cenie kursu

 • Zajęcia teoretyczne (podstawowe materiały, sprzęt multimedialny, kadra szkoleniowa),
 • zajęcia praktyczne (sprzęt ratunkowy, sprzęt motorowodny, paliwo, kadra szkoleniowa).

Koszt kursu i egzaminu

 • Cennik w przygotowaniu

Termin

 • info@diver24.pl
 • tel. +48 605 660 237

 

[/rollover-tab][rollover-tab name=”tab2″ label=”Sternik Morski” ]

 

Motorowodny Sternik Morski

Opis w przygotowaniu

[/rollover-tab][rollover-tab name=”tab3″ label=”Holowanie narciarza wodnego” ]

 

Licencja do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających

Uprawnienia

 • Holowanie jachtem motorowodnym narciarza wodnego,
 • holowanie jachtem motorowodnym innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych (np. banan, koło, itp)

Wymagania

 • Ukończony 18 rok życia,
 • posiadanie co najmniej patentu Sternika Motorowodnego (Zdaniem MSiT osoba, która przystępuje do egzaminu na licencję, powinna posiadać wydany patent sternika motorowodnego. W związku z powyższym, do egzaminu na licencję motorowodną nie można dopuścić osoby, która egzamin na patent motorowodny zdała ale dokument ten nie został jeszcze jej wydany.)
 • zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności na holowanie narciarza wodnego,
 • zaświadczenie zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów motorowodnych.

Program Szkolenia 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu i wydanie licencji,
 • fotografia (3,5 x 4,5 cm),
 • zaświadczenie zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów motorowodnych,
 • kopia patentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych,
 • ksero legitymacji szkolnej lub studenckiej u osób uczących się do 26 roku życia (uprawniające do zniżki).

W cenie kursu

 • Zajęcia teoretyczne (podstawowe materiały, sprzęt multimedialny, kadra szkoleniowa),
 • zajęcia praktyczne (sprzęt ratunkowy, sprzęt motorowodny, paliwo, kadra szkoleniowa).

Koszt kursu i egzaminu

 • Cennik w przygotowaniu

Termin

 • info@diver24.pl
 • tel. +48 605 660 237
[/rollover-tab][rollover-tab name=”tab4″ label=”Holowanie statków powietrznych” ]

 

Licencja do holowania statków powietrznych

Opis w przygotowaniu

[/rollover-tab][/rollover-tabs]

 • maj
  PWŚCPSN
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  Pokaż wszystkie »

 • daj nura

  nurkowanie

  ?
  [newsletter_form button_label="Zapisz!"]
  Zapisz się do newslettera by otrzymywać
  najświeższe informacje z diver24.pl
  [newsletter_field name="email" label="Podaj adres -email:"] [newsletter_field name="first_name" label="Twoje imię:"] [/newsletter_form]