RODO

Tagi: Nurkowanie z diver24

W związku ze zmianą przepisów w zakresie ochrony danych osobowych i wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) ?RODO? informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: Wielkopolskie Centrum Działalności Podwodnej Diver Roman Młodożeniec z siedzibą w Kazimierz Biskupi, ul. M. Konopnickiej 14; NIP: 665-140-34-00, prowadząca w Poznaniu sklep – ?Centrum Nurkowe Diver24?; ?Bazę Nurkową Diver24? nad jeziorem Budzisławskim oraz stronę internetową pod adresem: www.diver24.pl; numer telefonu do kontaktu: 61 85 30 997, 605 660 237; adres e-mail: info@diver24.pl;

2. Państwa dane osobowe (w zakresie: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane, podane przez państwa w trakcie rejestracji: zakładając w naszej firmie konto, swój profil; newsletter; w trakcie transakcji lub zamawiania usług świadczonych przez naszą firmę) przetwarzamy na podstawie:

– Wykonania zawartej umowy tj. realizacja zamówienia: art. 6 ust. 1 lit. b ?RODO?);

– Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b ?RODO? w związku z przepisami podatkowymi);

– W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f ?RODO?);

– Marketingu i promocji produktów i usług, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb za pomocą profilowania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) ?RODO?);

– Wewnętrznych celów administracyjnych ? prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) ?RODO?).

– Udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) ?RODO?);

– W celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b ?RODO?);

– W celu realizacji reklamacji, w związku z dokonanym zakupem w naszym sklepie lub w z naszymi usługami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b ?RODO?);

– Bieżący kontakt z naszymi Kontrahentami i Podmiotami Współpracującymi, z którymi mam podpisane umowy, w celu ich realizacji.

– Kontakt z firmami i ich przedstawicielami oraz z osobami fizycznymi, z którymi prowadzimy rozmowy, negocjacje przed zawarciem: porozumienia, umowy, transakcji.

– Odpowiedzi na wszelkie inne zapytania, które trafiają do nas na oficjalne adresy, umożliwiające komunikację drogą tradycyjną, elektroniczną, telefoniczną i inną dostępną. – Przygotowując i proponując oferty handlowe w zakresie prowadzonych usług.

– Składając w imieniu ?klienta? zamówienie u naszych kontrahentów i podmiotów współpracujących.

– (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b lub lit. f ?RODO?); – Zapewnienia obsługi usług płatniczych i kurierskich.

3. Powierzone nam dane osobowe, przetwarzamy tylko na potrzeby własne i w zakresie, jaki jest niezbędny do wywiązania się z warunków umowy lub zlecenia dbając o ich bezpieczeństwo a odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2 mogą być:
a) Osoby upoważnione przez Administratora ? pracownicy oraz współpracownicy;
b) Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
c) Podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa;
e) Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, podmioty obsługujące nasze transakcje handlowe,

4. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przechowywane w okresie wykonywania ww. umów i ?działań do czasu ich zakończenia i rozliczenia oraz po ich zakończeniu w celu: dochodzenia roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych, prowadzenia programów lojalnościowych, konkursów itp.,

5. Przetwarzane dane osobowe nie są przedmiotem ?handlu danymi?.

6. Macie Państwo prawo – uprawnienia wnieść sprzeciw wobec przetwarzaniu swoich danych osobowych w każdej uzasadnionej sytuacji
oraz do dostępu do powierzonych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, formy przetwarzania i prawie do przenoszenia danych. (Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 ?RODO?; Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 ?RODO?; Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 ?RODO?; Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 ?RODO?; Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ?RODO?; Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 ?RODO?). Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ?RODO?; Powyższe uprawnienia można realizować: w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ? o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów ?RODO?;

8. Podanie danych w każdym celu jest dobrowolne, ale w przypadku niektórych z nich (takich jak: zawarcie umowy ? zakup towarów, reklamacje , zwroty, inne usługi oferowane przez naszą firmę) jest niezbędne do ich realizacji a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia wykonania przez naszą firmę określonych zobowiązań.

 • maj
  PWŚCPSN
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  Pokaż wszystkie »

 • daj nura

  nurkowanie

  ?
  [newsletter_form button_label="Zapisz!"]
  Zapisz się do newslettera by otrzymywać
  najświeższe informacje z diver24.pl
  [newsletter_field name="email" label="Podaj adres -email:"] [newsletter_field name="first_name" label="Twoje imię:"] [/newsletter_form]